Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85181
Title: Trao đổi về tính ổn định của lợi nhuận và các thành phần trong lợi nhuận của doanh nghiệp
Authors: Bùi Quang Hùng
Mai Thị Hoàng Minh
Lê Thị Bảo Như
Keywords: Báo cáo tài chính
Doanh nghiệp
Nhà quản trị
Lợi nhuận
Dòng tiền
Tính ổn định
Abstract: Bài viết trao đổi về một số nghiên cứu về tính ổn định của lợi nhuận và các thành phẩn trong lợi nhuận, từ đó đưa ra một số hàm ý cho các nhà quản trị nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCky2921_TraodoivetinhondinhcuaLNvacacTPtrongLNcuaDN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.