Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85183
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo quy định trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Authors: Nguyễn Hữu Hoàng Phúc
Trần Thị Huyền Trang
Keywords: Cam kết
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các quy định của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bao gồm những cam kết được thể hiện trong đối tượng và mục đích của hiệp định, cũng như những nghĩa vụ cụ thể của các quốc gia thành viên.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND922_TrachnhiemXHcuaDNtheoEVFTA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.