Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85185
Title: Nhận diện các khía cạnh pháp lý về công ty mua lại cổ phần của cổ đông
Authors: Nguyễn Văn Lâm
Keywords: Khía cạnh pháp lý
Công ty
mua lại cổ phần
Cổ đông
Abstract: Bài viết này phân tích, đánh giá một số khía cạnh pháp lý của hoạt động mua lại cổ phần nhằm đưa ra những đề xuất hoàn thiện Luật Doanh nghiệp về vấn đề này.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL722_NhandiencacKCPLveCTmualaiCPcuaCD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.