Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85318
Title: Chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Lê Thị Thuý Hằng
Keywords: Thuế
Thị trường chứng khoán
Thế giới
Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu xu hướng cải cách chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán của các quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam.
Issue Date: 2022-08
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Taichinhky2822_CDdoivoiTTCKtrenTGvaKNchoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.