Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85879
Title: Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Vũ Phước Hùng
Keywords: Góp ý
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Abstract: Bài viết tập trung vào việc bình luận, góp ý cho một số điều luật cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
Issue Date: 2022-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL922_MotsogopychoDTLDD(SD).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.