Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86214
Title: Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tố tụng
Authors: Bùi Thị Huyền
Nguyễn Thị Hương
Keywords: Việc dân sự
Công nhận kết quả hòa giải thành
Tố tụng
Bộ luật Tố tụng dân sự
Luật Hòa giải
Đối thoại tại Tòa án
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá bản chất pháp lý của thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 9 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND2421_CongnhanKQHGngoaiTT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.