Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86323
Title: Phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: Phát triển chăn nuôi
Chăn nuôi vịt biển
Đồng bằng sông Hồng
Abstract: Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng.
Advisor: Nguyễn Công Tiệp, Nguyễn Quốc Chỉnh
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 192 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTNN_LA_Nguyen Van Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTNN_TTLA_Nguyen Van Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT_Nguyen Van Tuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 129,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.