Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86325
Title: Chất lượng mối quan hệ tác động đến lòng trung thành của doanh nghiệp lữ hành gửi khách đối với doanh nghiệp lữ hành nhận khách
Authors: Trương Quốc Dũng
Keywords: Doanh nghiệp lữ hành
Doanh nghiệp
Abstract: Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xây dựng và kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến các thành phần của chất lượng mối quan hệ và chất lượng mối quan hệ tác động đến lòng trung thành của DNLH gửi khách đối với DNLH nhận khách, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm tăng cường lòng trung thành của DNLH gửi khách đối với DNLH nhận khách.
Advisor: Đào Duy Huân, Nguyễn Công Hoan
Issue Date: 2023
Type: Luận án
Extent: 231 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luan an - Truong Quoc Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tom tat tieng Viet - Truong Quoc Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 542,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tom tat tieng Anh - Truong Quoc Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 306,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Dong gop moi tieng Viet - Truong Quoc Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 204,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Dong gop moi tieng Anh - Truong Quoc Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 131,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.