Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86331
Title: Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Authors: Bùi Văn Quang
Keywords: Chuỗi giá trị thịt bò
Điện Biên
Thịt bò
Abstract: Luận án đã luận giải và phát triển lý luận về nghiên cứu chuỗi giá trị nói chung và chuỗi giá trị thịt bò nói riêng. Luận án đã làm rõ sự phát triển về lý luận về chuỗi giá trị, phân biệt chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng. Luận án cũng làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị thịt bò. Luận án đã xây dựng khung phân tích làm cơ sở để nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên.Luận án đã sơ đồ hóa chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên trong đó chỉ ra được các tác nhân tham gia chuỗi giá trị đưa sản phẩm thịt bò từ người chăn nuôi đến người tiêu dùng. Trong đó, luận án đã đi sâu phân tích hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình và các quán ăn trên địa bàn Tỉnh. Với cách tiếp cận từ nhu cầu của người tiêu dùng làm cơ sở để đưa ra các khuyến nghị cho các tác nhân trong chuỗi nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng từ đó tăng giá trị gia tăng cho toàn chuỗi và các tác nhân trong chuỗi.
Advisor: Nguyễn Thị Dương Nga
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 195 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTPT_LA_Bui Van Quang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTPT_TTLA_Bui Van Quang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT_Bui Van Quang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 125,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.