Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86347
Title: Doanh nghiệp công nghệ cao ở Đà Nẵng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Doanh nghiệp công nghệ cao
Đà Nẵng
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Doanh nghiệp
Abstract: Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng của doanh nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn 2010-2022, luận án đề xuất giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ cao ở Đà Nẵng đến năm 2030.
Advisor: Vũ Văn Phúc, Nguyễn Thanh Sơn
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 196 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Nguyen Thi Huong.NCS.K36 (BVcapHV) (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận án (Tiếng việt) - Nguyễn Thị Hương (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 357,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận án (Tiếng Anh)-Nguyễn Thị Hương (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 320 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin (Viet - Anh) _ Nguyễn Thị Hương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.