Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86349
Title: Đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn Đức Trung
Keywords: Đầu tư công
Sản phẩm nhãn
Hưng Yên
Abstract: Nghiên cứu, phân tích đánh giá về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng của đầu tư công cho phát triển các giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên.
Advisor: Nguyễn Viết Đăng, Quyền Đình Hà
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 204 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTPT_LA_Nguyen Duc Trung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTPT_TTLA_Nguyen Duc Trung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT_Nguyen Duc Trung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 126,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.