Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86547
Title: Về biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện
Authors: Nguyễn Tấn Dạng
Keywords: Cai nghiện bắt buộc
Biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân
Abstract: Bài viết quy đinh về biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân còn một số vướng mắc, bất cập.
Issue Date: 2024-03
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát số 3 năm 2024
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.