Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86566
Title: Góp ý về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội theo kinh nghiệm của một số quốc gia
Authors: Nguyễn Tấn Hoàng Hải, Trần Bảo Khanh
Keywords: Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Bài viết góp ý về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội theo kinh nghiệm của một số quốc gia.
Issue Date: 2024-04
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát số 4 năm 2024
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.