Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/86711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.temporalThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Thu Trang-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2024-05-17-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/86711-
dc.description.abstractTác giả trình bày khái niệm cộng đồng, cộng đồng với việc bảo vệ di sản văn hóa tại bảo tàng và văn hóa phi vật thể trong cộng đồng và đưa ra kết luận về vai trò của cộng đồng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng.-
dc.format.extent10 trang, PDF-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Di sản văn hóavi
dc.subjectCộng đồngvi
dc.subjectBảo tồn di sản văn hóa phi vật thểvi
dc.subjectDi sản văn hóa phi vật thểvi
dc.subjectGiá trị di sản văn hóavi
dc.titleCộng đồng với việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thểvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Di sản văn hóa, số 1 (54), năm 2016-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.