Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86736
Title: Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Hoạt động công đoàn
Luật Công đoàn năm 2012
Bộ luật Lao động
Công đoàn
Abstract: Bài viết phân tích khái quát về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo pháp luật Việt Nam; đánh giá quy định của Luật Công đoàn năm 2012 về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện Luật Công đoàn năm 2012 về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 16 tr. pdf
Method: Tạp chí Luật học số 1 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Lao độngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.