Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86759
Title: Quản lý công nghiệp văn hoá trong thời kỳ mới
Authors: Nguyễn Quang Vinh
Keywords: Quản lý nhà nước
Công nghiệp văn hóa
Kinh tế văn hóa
Di sản văn hóa
Abstract: Bài viết trình bày về công nghiệp văn hoá trong thời kỳ mới và một số kiến nghị.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 01 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN1.24_Qly công nghiệp văn hoá trong thời kỳ mới.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.