Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86781
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý
Authors: Lê Văn Gấm
Keywords: Quản lý nhà nước
Cai nghiện ma túy
Tệ nạn ma túy
Ma túy
Abstract: Bài viết phân tích làm rõ vai trò của cai nghiện ma túy, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Cai nghiện ma túy ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 2 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN2.24_Gphap nâng cao hqua QLNN về cai nghiện ma tuý.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.