Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86782
Title: Tác động của mạng xã hội và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên truyền, chống ma tuý cho học sinh, sinh viên
Authors: Lê Tùng Hưng
Keywords: Mạng xã hội
Phòng chống ma túy
Học sinh
Sinh viên
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng học sinh, sinh viên dùng mạng xã hội và công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy qua mạng xã hội thời gian tới.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 2 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.