Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86788
Title: Giải pháp hoàn thiện pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Yên
Keywords: Bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam.
Issue Date: 2023-12
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 12 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN12.23_Gphap hthien PL bầu cử đại biểu QH ở VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.