Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86835
Title: Góp ý Dự thảo Luật Phòng không nhân dân
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Phòng không nhân dân
Dự thảo Luật
Luật Phòng không nhân dân
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu nội dung góp ý Dự thảo Luật Phòng không nhân dân gồm: (1) Một số vấn đề chung của Dự thảo Luật; (2) Một số ý kiến góp ý cụ thể (Về phạm vi điều chỉnh; Nguyên tắc tổ chức hoạt động (phòng không nhân dân) PKND; Chính sách của Nhà nước về PKND; Trọng điểm PKND; Xây dựng, huy động lực lượng PKND; Hoạt động PKND; Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với PKND và quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; Trách nhiệm quản lý nhà nước về PKND; Điều khoản thi hành; Một số ý kiến khác).
Issue Date: 2024-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 trang, PDF
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Góp ý dự thảo Luật Phòng không nhân dân_VNCLP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 140,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.