Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/86981
Title: Nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam
Authors: Đoàn Anh Tuấn
Keywords: Doanh nghiệp khởi nghiệp
Huy động vốn
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng huy động vốn, đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp khởi nghiệp huy động vốn một cách hiệu quả.
Issue Date: 2024-03
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 3 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.