Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/86992
Title: Thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Viêt Nam: Bài học từ Singapore
Authors: Vũ Thị Huyền Trang
Keywords: Chuyển đổi số
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Singapore
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng việc hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Chuyển đổi số (CĐS) ở một quốc gia điển hình là Singapore, so sánh với thực tế tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình CĐS cho DNNVV ở Việt Nam, hướng tới xây dựng doanh nghiệp số bền vững.
Issue Date: 2024-03
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 3 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.