Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87118
Title: Pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014
Authors: Lê Minh Toàn
Keywords: Pháp luật
Công ty đại chúng
Việt Nam
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Quản trị công ty (Corporate Governance) đề cập đến các cơ cấu và quá trình cho việc định hướng và kiểm soát các công ty. Quản trị công ty liên quan đến mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, các cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan. Quản trị công ty tốt góp phần vào phát triển kinh tế bền vững do cải thiện được hoạt động của các công ty và nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài của các công ty đó. Bài viết đánh giá một số quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có liên quan đến quản trị công ty đại chúng và nêu các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, PDF
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL5.15-B6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.