Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87137
Title: Sự tách bạch giữa quyền sở hữu và quản lý, điều hành trong quản trị công ty
Authors: Hà Thị Thanh Bình
Keywords: Quyền sở hữu
Quản lý quản trị công ty
Điều hành quản trị công ty
Quản trị công ty
Tách bạch
Điều hòa lợi ích
Abstract: Bài viết trình bày các nghiên cứu về: (i) Lịch sử của vấn đề tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, điều hành công ty trên thế giới; (ii) Tác động của việc tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, điều hành đối với việc quản trị các công ty đại chúng và (iii) Vai trò của pháp luật trong việc điều hòa lợi ích của cổ đông và người quàn lý trong các công ty đại chúng.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, PDF
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL10.15-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.