Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87306
Title: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Keywords: Doanh nghiệp sản xuất
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Sản xuất kinh doanh
Cân đối kế toán
Kiểm soát nội bộ
Doanh nghiệp sản xuất giày
Abstract: Luận án tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp của một số nước có nền kinh tế phát triển đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ đó phân tích rút ra bài học về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Qua khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương những năm qua, đề tài phân tích đánh giá thực trạng và rút ra những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân hạn chế, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương. .
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 220 trang, PDF
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Doanh nghiep san xuat day_Hai Duong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.