Browsing by Author Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 4 of 4

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Tài liệu bao gồm các thông tin nghiên cứu nhằm làm rõ các cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn, góp phần giải thích một số vấn đề, các nội dung quy định của Luật NSNN năm 2015, thể hiện sự thống nhất xuyên suốt trong các quy định về chính sách thu, chi ngân sách, định mức phân bổ ngân sách, bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 •  (2017-12-18)

 • Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2017 của ủy ban Tài chính - Ngân sách và được sự đồng ý của úy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn công tác của Ủy ban TCNS đã đi nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu kinh nghiệm về quản lý tài chính - ngân sách, quản lý thuế tài sản, thuế bảo vệ môi trường tại Israel và Vương quốc Anh từ ngày 27/11 - 5/12/2017. Tài liệu là báo cáo kết quả nghiên cứu của chuyến đi.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách trình bày kiến thức cơ bản ngân sách nhà nước và một số kỹ năng cần thiết khi giám sát ngân sách nhà nước. Việc giám sát ngân sách chặt chẽ cũng cần thiết nhằm cải thiên tính hiệu quả của chi đầu tư và kiểm soát sự gia tăng của chi thường xuyên. Thế nhưng việc giám sát NSNN của Quốc hội trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn nể nang, né tránh, chưa phát huy đầy đủ vai trò và trách nhiệm, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả và chất lượng giám sát chưa cao.