Browsing by Author Nguyễn Thị Thanh Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 10 of 10

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2020-06)

 • Trên cơ sở nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN bằng số liệu thống kể từ năm 2010 đến nay về thị trường ô tô Việt Nam nói chung và tình hình nhập khẩu ô tô tại Việt Nam nói riêng, bài viết phân tích và đánh giá tác động của Hiệp định ATIGA đối với nhập khẩu ô tô và thách thức với ngành ô tô trong nước. Từ đó, đề xuất một số giải pháp về chính sách đối với Chính phủ và các doanh nghiệp trong nước trong việc tận dụng cơ hội mà Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN mang lại.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-10)

 • Bài viết giới thiệu những vấn đề cơ bản về kết toán di sản, từ đó đề xuất một số hướng nghiên cứu vể kế toán di sản tại Việt Nam trong thời gian tới, qua đó giúp cơ quan quản lý, tổ chức ban hành chuẩn mực kế toán có thể nắm rõ, tiến tới ban hành chuẩn mực kế toán di sản.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Tài liệu bao gồm thông tin của nhiều cuộc điều tra mức sống dân cư nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam; giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Góp phần đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) và phát triển bền vững (SDGs) và các Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2018-11-26)

 • Việt Nam đang có thế hệ doanh nghiệp khởi nghiệp mới, trẻ trung, sôi nổi và quyết tâm trong việc hiện thực hóa những đam mê của họ với niềm tin kinh doanh. Tuy nhiên, để thành công thì những doanh nghiệp này ngoài việc trang bị kiến thức kinh doanh đầy đủ, hiểu biết về thị trường, mô hình quản trị kinh doanh, ý chí khởi nghiệp của bản thân… còn cần một môi trường khởi nghiệp chuyên nghiệp và lành mạnh. Bài viết giới thiệu khái quát tinh thần khởi nghiệp của các doanh nhân trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, tóm tắt một số lý luận cơ bản về tinh thần khởi nghiệp, trên cơ sở đó phân tích thực trạng về tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của doanh nhân Việt Nam để đề xuất một số giải pháp nh...