Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75012
Title: Phân tích tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam
Authors: Phạm Hoàng Linh
Keywords: Hàng công nghệ cao
Xuất khẩu
Việt Nam
Abstract: Luận án (1) Phân tích, đánh giá tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam trên một số khía cạnh như cung ứng, chất lượng các yếu tố đầu vào, thị trường xuất khẩu và chất lượng xuất khẩu; (2) Ước lượng tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam, từ đó tính toán các chỉ tiêu như tiềm năng xuất khẩu chưa khai thác, hiệu quả và phi hiệu quả xuất khẩu; (3) Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả xuất khẩu gồm có các yếu tố phản ánh chính sách tự do kinh tế của Việt Nam và các yếu tố then chốt của xuất khẩu hàng công nghệ cao như chất lượng nguồn nhân lực, khả năng R&D và nguồn vốn FDI; (4) Đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm khai thác tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam.
Advisor: Đinh Thị Thanh Bình, Lý Hoàng Phú
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 154 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngoại thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.FTU-Pham Hoang Linh-KTQT-Luan an Tien si.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.FTU-Pham Hoang Linh-KTQT-Tom tat LA_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 866,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.FTU-Pham Hoang Linh-KTQT-Tom tat LA_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 679,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.FTU-Pham Hoang Linh-KTQT-Diem moi_Tieng Viet+English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 319,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.FTU-Pham Hoang Linh-KTQT-Trich yeu LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 362,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.