Browsing by Author Phan Khuyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 5 of 5

  • item.jpg
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2021-05)

  • Bài viết phân tích vai trò của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội ở nước ta hiện nay; Chỉ ra thực trạng hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.