Browsing by Author Văn phòng Thủ tướng Chính phủ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 2 of 2

  • item.jpg
  • Sách


  •  (1957)

  • Xác định đúng thành phần giai cấp của nông dân, làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nông dân, góp phần củng cố chính quyền cách mạng ở nông thôn. Thành phần giai cấp nông dân...

  • item.jpg
  • Sách


  •  (1957-01)

  • Trả lại ruộng đất cho những người bị xử lý sai. Bổ sung ruộng đất cho những người thiếu ruộng. Sửa chữa những sai lầm trong quá trình bình xét thành phần giai cấp. Trả lại những quyền lợi cho những người bị xử lý sai. Khắc phục những thiếu sót trong công tác tổ chức và quản lý. Khôi phục lại trật tự, kỷ cương ở nông thôn...