Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16047
Title: Tổ chức, cá nhân nước ngoài và vấn đề xác lập quyền sử dụng đất để kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
Authors: Đặng Anh Quân
Keywords: Kinh doanh bất động sản
Luật đất đai
Quyền sử dụng đất
Việt Nam
Abstract: Đánh giá lại các quy định pháp luật đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản có liên quan, trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khi xác lập quyền sử dụng đất để kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 26-34, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.