Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16162
Title: Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Phó chủ tịch kiêmTổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan trình bày
Authors: Hoàng Văn Hoan
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 2
Khóa II
Quốc hội
Abstract: Báo cáo về việc phổ biến các nghị quyết của Quốc hội, về công tác luật pháp, bổ nhiệm các nhân viên cao cấp và việc tổ chức bộ máy Nhà nước, công tác đối ngoại, những thư từ của nhân dân gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, quan hệ giữa Ủy ban thường vụ Quố
Date Created: 11 đến 20-4-1961
Issue Date: 1961
Format: tr. 29-38, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá II.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 11.4 đến ngày 20.4.1961)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.