Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17175
Title: Tìm hiểu về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế
Authors: Trần Văn Duy
Keywords: đường biển
hàng hóa
Hợp đồng
quốc tế
vận chuyển
Abstract: Là một quốc gia ven biển với bờ biển dài hơn 3000 km, Việt Nam đã và đang có những bước đi đúng đắn để khuyến khích những hoạt động kinh té liên quan đến thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển và không ngừng hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động này. Qua bài viết, tác giả đưa ra những vấn đề có tính hệ thống về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Issue Date: 2014
Format: tr. 44-47, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 14
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,8 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.