Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17330
Title: Bàn về tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam quy định trong Bộ luật Hình sự
Authors: Ngô Ngọc Diễm
Keywords: Việt Nam
Bộ luật Hình sự
Đưa chất thải
Abstract: Để góp phần ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam, cần có những quy định "đủ mạnh" trong Bộ luật Hình sự, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường.
Issue Date: 2014
Format: tr. 37-40, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 17
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.