Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18059
Title: Toàn thể Phật giáo đồ cả nước nguyện đoàn kết với toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đánh bại mọi âm mưu, hành động của bọn bành trướng, bá quyền Trung Quốc
Authors: Thích Thiện Hào
Keywords: Kỳ họp 5
Khóa VI
Phật giáo
Phật giáo đồ
Tham luận
Trung Quốc
Abstract: Tình hình của giới Phật giáo trong thời gian đất nước ta bị bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đe dọa nghiêm trọng. Nhấn mạnh nhiệm vụ mới của toàn thể Phật giáo đồ trên cả nước góp phần thực hiện kế hoạch chung của cả nước
Date Created: 27-05 đến 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 138-139, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.