Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19199
Title: Lược ghi phát biểu của đồng chí Võ Chí Công Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tại cuộc họp các Trưởng Đoàn đaị biểu Quốc hội
Authors: Võ Chí Công
Keywords: 1988
Kỳ họp 4
Khóa VIII
Lược ghi phát biểu
Abstract: Toàn văn lược ghi phát biểu của tác giả trong cuộc họp Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 4. Tác giả đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn lãnh đạo 4 4ởng các đồng chí đảng viên và Đoàn đại biểu của mình phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm đ
Date Created: 13 đến 22-12-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 513-516, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 13.12 đến ngày 22.12.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.