Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20341
Title: Xem xét vụ Philippines kiện Trung Quốc đối với tranh chấp ở Biển Đông và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Bạch Thị Nhã Nam
Keywords: Biển Đông
Công ước liên hợp quốc
Luật Biển
Philipines
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Qua phân tích vụ Philippines kiện Trung Quốc đối với tranh chấp ở Biển Đông trước Tòa trọng tài được thành lập theo quy định Phụ lục VII, Công ước Luật Biển năm 1982, tác giả đề xuất một số ý kiến khi Việt Nam tiến hành khởi kiện Trung Quốc ra các thiết chế tài phán quốc tế
Issue Date: 2014
Format: tr. 71-76, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.