Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20381
Title: Một số kiến nghị nhằm giảm tải khối lượng công việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ
Authors: Nguyễn Quốc Thắng
Keywords: Công việc
Chính phủ
Giảm tải
Kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ
Abstract: Tác giả đã đưa ra cơ chế hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Một số bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và kiến nghị giải pháp.
Issue Date: 2014
Format: tr. 18-23, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.