Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20399
Title: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ góp phần nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam
Authors: Lưu Kiếm Thanh
Keywords: bồi dưỡng
công chức
đào tạo
phụ nữ
Việt Nam
Abstract: Tác giả đưa ra những lý luận và thực tiễn cho thấy việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ là rất cần thiết, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 8-13, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 218
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.