Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20455
Title: Đào tạo và bồi dưỡng các giá trị nhân văn công vụ cho cán bộ, công chức
Authors: Lưu Kiếm Thanh
Keywords: bồi dưỡng
cán bộ
công chức
Đào tạo
nhân văn
Abstract: Trong xã hội Việt Nam ngày nay, hệ thống giá trị nhân văn được nhiều người nghiên cứu và được tiếp cận đa dạng, nhưng nhìn chung có hai hệ thống giá trị nhân văn: hệ thống giá trị truyền thống và hiện đại.
Issue Date: 2014
Format: tr. 39-43, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.