Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20509
Title: Nhìn lại 5 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Thanh Hà
Keywords: 5 năm
bảo hiểm thất nghiệp
chính sách
Việt Nam
Abstract: Tình hình triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 5 năm qua, một số bất cập trong khi triển khai thực hiện chính sách. Các biện pháp nhằm tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới.
Issue Date: 2014
Format: tr. 60-64, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.