Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20514
Title: Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong công an nhân dân giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm Thị Hồng Phượng
Keywords: Quản lý nhà nước
công an nhân dân
khoa học và công nghệ
Abstract: Trong những năm qua, khoa học công nghệ trong công an nhân dân không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các mặt. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn công tác. Quản lý nhà nước về vấn đề này cần được quan tâm hơn
Issue Date: 2014
Format: tr. 81-84, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 918,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.