Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20517
Title: Kinh nghiệm quản lý nhà nước về văn hóa của một số quốc gia trên thế giới
Authors: Nguyễn Thị Hường
Authors: Nguyễn Thị Hường
Keywords: kinh nghiệm
quản lý nhà nước
thế giới
văn hóa
Abstract: Nhìn ra thế giới có thể thấy rất nhiều bài học kinh nghiệm quý trong quản lý nhà nước về văn hóa cho Việt Nam: Tại Hoa Kỳ; tại Trung Quốc và Hàn Quốc
Issue Date: 2014
Format: tr. 91-93, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 222
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 815,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.