Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20533
Title: Tăng cường đầu tư cho phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số
Authors: Trần Quang Tuấn
Keywords: đầu tư
giáo dục
phát triển
tăng cường
vùng dân tộc thiểu số
Abstract: Những năm qua, Đảng và Chính phủ luôn chú trọng đến phát triển công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và đã thu được những kết quả nhất định
Issue Date: 2014
Format: tr. 52-56, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.