Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20804
Title: Một số điểm mới cơ bản của Luật đất đai (sửa đổi) năm 2013
Authors: Nguyễn Thành Nhân
Keywords: Năm 2013
Điểm mới
Luật đất đai (sửa đổi)
Abstract: Phân tích 8 điểm mới cơ bản của Luật đất đai (sửa đổi) năm 2013.
Issue Date: 2014
Format: tr. 12-14, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 833,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.