Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20805
Title: Vài suy nghĩ về vấn đề nâng cao chất lượng viết bản án hình sự sơ thẩm
Authors: Hoàng Quảng Lực
Keywords: Chất lượng
Bản án hình sự sơ thẩm
Bộ luật hình sự
Abstract: Phân tích một số hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng viết bản án hình sự sơ thẩm.
Issue Date: 2014
Format: tr. 15-20, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.