Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20855
Title: Trần Tuấn A. phạm tội theo quy định tại khoản 1 điều 202 Bộ luật hình sự
Authors: Nguyễn Hiển Khanh
Keywords: Luật hình sự
Bộ luật hình sự
Điều khiển phương tiện giao thông
Abstract: Trình bày tình tiết vụ án của Trần Tuấn A. và phân tích các cơ sở pháp lý cho 2 quan điểm trái ngược về xác định tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 202 Bộ luật hình sự cho Trần Tuấn A.
Issue Date: 2014
Format: tr. 16-18, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 782,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.