Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20864
Title: Truy cứu trách nhiệm hình sự tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em - khó khăn, vướng mắc và kiến nghị
Authors: Hoàng Quảng Lực
Keywords: Luật hình sự
Tội hiếp dâm
Tội hiếp dâm trẻ em
Trách nhiệm hình sự
Abstract: Trình bày tình tiết của 2 vụ án cụ thể; phân tích khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự trong việc xác định tội hiếp dâm trẻ em; kiến nghị: quy định về xác định cấu thành tội phạm cơ bản nên thay dấu hiệu giao cấu thành dấu hiệu nhằm mục đích giao cấu.
Issue Date: 2014
Format: tr. 9-11, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 13
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 808,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.