Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20868
Title: Hà Văn T phạm tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy"
Authors: Hoàng Hữu Qúy
Keywords: Sử dụng trái phép chất ma túy
Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
Luật hình sự
Abstract: Trình bày tình tiết vụ án; phân tích cơ sở pháp lý cho quan điểm của tác giả: Hà Văn T phạm tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy": điều 198 Bộ luật hình sự, tiểu mục 7.2 mục 7 phần II thông tư liên tịch số 17/2007…
Issue Date: 2014
Format: tr. 23-24, tr. 27, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 13
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 811,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.