Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20916
Title: Quyết định giám đốc thẩm số 25/2013/KDTM-GĐT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"
Authors: Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Quyết định giám đốc thẩm số 25/2013/KDTM-GĐT
Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
Hợp đồng tín dụng
Abstract: Trình bày tình tiết của vụ án và cơ sở pháp lý cho quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về việc xem xét vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng
Issue Date: 2014
Format: tr. 45-48, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 18
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.